sorbent pillow johor bahru

Product Code: BOS-PIL2025 / BOS-PIL4050 - OIL ONLY SORBENT PILLOW
Product Code: HOS-PIL2025 / HOS-PIL4050 - CHEMICAL SORBENT PILLOW
Product Code: MOS-PIL2025 / MOS-PIL4050 - UNIVERSAL SORBENT PILLOW